Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Ydinvoimalaitoksen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesilain mukainen lupa meriveden ottoon, Pyhäjoki ja Raahe

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
23.12.2014
Diaarinumero/
Diarienummer
PSAVI/3877/2014
Hakija/
Sökanden
Fennovoima Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Valituskuulutus 17.8.-7.9.2016 17.08.2016 pdf (18 kt) lataa / Ladda

Muutoksenhaku
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Valitus 12.08.2016 pdf (698,06 kt) lataa / Ladda
Liite 3 Melun perustilamittaus 12.08.2016 pdf (3 Mt) lataa / Ladda

Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös 91/2016/1 www 15.06.2016 pdf (3,73 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätöksen tiedoksiantokuulutus 15.6.-15.7.2016 15.06.2016 pdf (198,36 kt) lataa / Ladda

Selitys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Selitys, www-julkaisu 16.03.2016 pdf (329,2 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto_POPELY_4092_2015.pdf 03.03.2016 pdf (363,19 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Lapin ELY-keskus / Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut 16.02.2016 pdf (156,1 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto STUK 17.02.2016 pdf (402,67 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto (lomake) Raahen kaavoitusviranomainen 17.02.2016 pdf (204,41 kt) lataa / Ladda

Muistutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Muistutus, www-julkaisu, Perämeren eteläinen kalastusalue 17.02.2016 pdf (131,91 kt) lataa / Ladda

Mielipide
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Mielipide, www-julkaisu, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri 17.02.2016 pdf (136,75 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Museovirasto 17.02.2016 pdf (92,48 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Kainuun ELY-keskus Patoturvallisuusviranomainen 17.02.2016 pdf (72,45 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Liikennevirasto 17.02.2016 pdf (162,57 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Luonnonvarakeskus 17.02.2016 pdf (1,42 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto TUKES 16.02.2016 pdf (63,36 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Pyhäjoen kunta Ympäristönsuojeluviranomainen 17.02.2016 pdf (547,33 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Raahen kaupunki Ympäristönsuojeluviranomainen 17.02.2016 pdf (671,15 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuskuulutus 3.12.-3.2.2016 03.12.2015 pdf (216,08 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Saate 01.12.2015 pdf (212,32 kt) lataa / Ladda
Täydennys 01.12.2015 pdf (60,02 kt) lataa / Ladda
Täydennys ja liitteet 2A-3, www-julkaisu 01.12.2015 zip (4,6 Mt) lataa / Ladda

Pyyntö
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennyspyyntö 01.12.2015 pdf (204,9 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Saate 01.12.2015 pdf (256,7 kt) lataa / Ladda
Täydennys 01.12.2015 pdf (3,04 Mt) lataa / Ladda
Liite 1 Yleiskartta 01.12.2015 pdf (551,03 kt) lataa / Ladda
Liite 2 Läjitysalueselvitys 01.12.2015 pdf (3,32 Mt) lataa / Ladda
Liite 3 01.12.2015 pdf (362,08 kt) lataa / Ladda
Liite 4A Kalasto ja poikastuotanto Pyhäjoen edustan merialueella vuonna 2012 01.12.2015 pdf (3,45 Mt) lataa / Ladda
Liite 4B Ammatti- ja vapaa-ajankalastus Pyhäjoen ja Raahen edustan merialueella vuonna 2011 01.12.2015 pdf (2,7 Mt) lataa / Ladda
Liite 4C Fennovoiman ydinvoimalaitoksen vesistörakennustöiden kalatalousvaikutusarvio 01.12.2015 pdf (8,67 Mt) lataa / Ladda
Liite 5A Hanhikiven ydinvoimalaitoksen jäähdytysveden purkurakenteen suunnitelmaselostus 01.12.2015 pdf (493,63 kt) lataa / Ladda
Liite 5B Poistorakenne_yleispiirrustus 01.12.2015 pdf (172,83 kt) lataa / Ladda
Liite 5C Poistorakenne_ruoppauspiirrustus 01.12.2015 pdf (692,89 kt) lataa / Ladda
Liite 5 D Poistorakenne_poistoaukko 01.12.2015 pdf (194,06 kt) lataa / Ladda
Liite 5E Öljypuomin kiinnitys_poistorakenne 01.12.2015 pdf (116,37 kt) lataa / Ladda
Liite 5F Poistorakenne_työvaiheet 01.12.2015 pdf (196,96 kt) lataa / Ladda
Liite 5G Ruoppausmassojen hallinta 01.12.2015 pdf (266,59 kt) lataa / Ladda
Liite 6 Vaikutusalueen kartta 01.12.2015 pdf (400,02 kt) lataa / Ladda
Liite 7A-7E 01.12.2015 zip (2,97 Mt) lataa / Ladda
Liite 8A Tarkkailusuunnitelma 01.12.2015 pdf (871,58 kt) lataa / Ladda
Liite 8B Kalataloustarkkailuohjelma 01.12.2015 pdf (2,3 Mt) lataa / Ladda
Liite 9 Ammattikalastajakorvaukset, www-julkaisu 01.12.2015 pdf (257,43 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Saate 01.12.2015 pdf (209,58 kt) lataa / Ladda
Täydennys 01.12.2015 pdf (901,98 kt) lataa / Ladda
Liite 2 Periaatepäätöshakemus 01.12.2015 pdf (1,19 Mt) lataa / Ladda
Liite 3 Jäähdytysveden kaukopurkumallinnus 01.12.2015 pdf (1,45 Mt) lataa / Ladda
Liite 4 Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon 01.12.2015 pdf (108,94 kt) lataa / Ladda
Liite 5 Meriharjussuunnitelma 01.12.2015 pdf (282,6 kt) lataa / Ladda
Liite 6 Kemikaalitaulukko 01.12.2015 pdf (117,34 kt) lataa / Ladda
Liite 7 Periaatepäätöshakemuksen liite 3A1 01.12.2015 pdf (315,37 kt) lataa / Ladda
Liite 8 Ote liittymäsopimuksesta 01.12.2015 pdf (531,59 kt) lataa / Ladda
Liite 9A Lupa_keltakurjenmiekka 01.12.2015 pdf (2,95 Mt) lataa / Ladda
Liite 9B Poikkeuslupa_viitasammakkoa koskevista rauhoitusmääräyksistä 01.12.2015 pdf (3,82 Mt) lataa / Ladda
Liite 9C Poikkeuslupa_viitasammakko_siirto 01.12.2015 pdf (3,43 Mt) lataa / Ladda
Liite 9D Oulun hallinto-oikeuden päätös 7.10.2013_viitasammakko 01.12.2015 pdf (5,11 Mt) lataa / Ladda
Liite 10A Rakentaminen_melukartta 01.12.2015 jpg (2,08 Mt) lataa / Ladda
Liite 10B Tieliikenne_rakentaminen_melukartta_07-22 01.12.2015 jpg (1,87 Mt) lataa / Ladda
Liite 10C Tieliikenne_rakentaminen_melukartta_22-07 01.12.2015 jpg (1,66 Mt) lataa / Ladda
Liite 10D Käyttö_melukartta 01.12.2015 jpg (1,8 Mt) lataa / Ladda
Liite 10E Tieliikenne_käyttö klo 07-22 01.12.2015 jpg (1,69 Mt) lataa / Ladda
Liite 10F Tieliikenne_käyttö klo 22-07 01.12.2015 jpg (1,56 Mt) lataa / Ladda
Liite 11 Arvio vesistörakentamisen vaikutuksista 01.12.2015 pdf (2,97 Mt) lataa / Ladda
Liite 12 Kartta toiminnan sijainnista 01.12.2015 pdf (971,47 kt) lataa / Ladda
Liite 13 Kalataloudellinen ennakkotarkkailuraportti 2014 01.12.2015 pdf (1,87 Mt) lataa / Ladda
Liite 14 Natura-arviointi 2009 01.12.2015 pdf (3,94 Mt) lataa / Ladda
Liite 15 POPELYn lausunto 29.1.2015 01.12.2015 pdf (247,88 kt) lataa / Ladda

Pyyntö
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennyspyyntö 01.12.2015 pdf (35,06 kt) lataa / Ladda

Ilmoitus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen perustiedot 23.12.2014 docx (146,88 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemus 01.12.2015 pdf (5,8 Mt) lataa / Ladda
Hakemuksen tiivistelmä 01.12.2015 pdf (72,88 kt) lataa / Ladda
Liite 1 YVA-selostus 01.12.2015 pdf (7,98 Mt) lataa / Ladda
Liite 2 Yhteysviranomaisen lausunto 01.12.2015 pdf (1,66 Mt) lataa / Ladda
Liite 3 sijaintikartta 01.12.2015 pdf (3,67 Mt) lataa / Ladda
Liite 4 Layout laitosalue 01.12.2015 pdf (1,19 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 A Maakuntakaava kartta 01.12.2015 pdf (3,45 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 B Maakuntakaava selvityskartta 01.12.2015 pdf (3,76 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 C Maakuntakaava, merkinnät, määräykset 01.12.2015 pdf (3,48 Mt) lataa / Ladda
Liite 6 A Pyhäjoki osayleiskaava 01.12.2015 pdf (3,96 Mt) lataa / Ladda
Liite 6 B Raahe osayleiskaava 01.12.2015 pdf (4,39 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 A Pyhäjoki asemakaava 01.12.2015 pdf (3,96 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 B Raahe asemakaava 01.12.2015 pdf (5,15 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 C Raahe asemakaavakartta 01.12.2015 pdf (2,07 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 D Raahe asemakaava, kaavamerkinnät 01.12.2015 pdf (44,89 kt) lataa / Ladda
Liite 8 Virtausmalli lämpöpäästöjen leviämisen arviointiin 01.12.2015 pdf (3,39 Mt) lataa / Ladda
Liite 9 Melumallinnosraportti 01.12.2015 pdf (967,22 kt) lataa / Ladda
Liite 10 A Laitosalueen alustava hulevesien hallintasuunnitelma 01.12.2015 pdf (1 Mt) lataa / Ladda
Liite 10 B Valuma-aluekartta, nykytila 01.12.2015 pdf (891,15 kt) lataa / Ladda
Liite 10 C Esisuunnitelma hulevesien hallinnasta 01.12.2015 pdf (472,56 kt) lataa / Ladda
Liite 10 D Aluekohtaiset hulevesien hallinnan periaatteet 01.12.2015 pdf (21,36 kt) lataa / Ladda
Liite 11 A Merenrantaniittyjen perustilaselvitys 01.12.2015 pdf (10,45 Mt) lataa / Ladda
Liite 11 B Perustilaselvitys 01.12.2015 pdf (660,14 kt) lataa / Ladda
Liite 12 Kalastoselvitykset vuonna 2014 01.12.2015 pdf (2,45 Mt) lataa / Ladda
Liite 14 Vesikasvillisuus 01.12.2015 pdf (1,14 Mt) lataa / Ladda
Liite 15 Pohjaeläintarkkailu 01.12.2015 pdf (2,12 Mt) lataa / Ladda
Liite 16 Selvitys Natura-arvioinnin tarpeesta pitkäaikaisvaikutusten osalta 01.12.2015 pdf (1,28 Mt) lataa / Ladda
Liite 13 Kalatalousvaikutusarvio, www-julkaisu 01.12.2015 pdf (3,33 Mt) lataa / Ladda
Linkit Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin, jotka koskevat Fennovoima Oy:n vireillä olevaa lupahakemusta PSAVI/3877/2014 01.12.2015 pdf (176,63 kt) lataa / Ladda