Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Sulfaattisellun valmistusprosessin, kuoren kuivaus- ja kaasulaitoksen, kuitu- ja biolietteen mädättämön ympärilupa, jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan muuttaminen tehdasintegraatin ja Äänekosken kaupungin yhdyskuntajätevesien yhteiskäsittelylle integraatin biologisella jätevedenpuhdistamolla sekä toiminnan aloittamislupa, Äänekoski

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
11.09.2014
Diaarinumero/
Diarienummer
LSSAVI/4652/2014
Hakija/
Sökanden
Metsä Fibre Oy , Metsä Board Oyj

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös 4/2015/1 28.01.2015 pdf (2,87 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liitteet osa 1 15.10.2014 zip (12,85 Mt) lataa / Ladda
Liitteet osa 3 15.10.2014 zip (14,53 Mt) lataa / Ladda
Liitteet osa 4 15.10.2014 zip (17,18 Mt) lataa / Ladda
Liitteet osa 5 15.10.2014 zip (9,61 Mt) lataa / Ladda
Liitteet osa 7 15.10.2014 zip (18,61 Mt) lataa / Ladda
Täydennykset osa 1 15.10.2014 zip (16,69 Mt) lataa / Ladda
Täydennykset osa 2 15.10.2014 zip (18,47 Mt) lataa / Ladda
Liitteet osa 2 15.10.2014 docx (56,2 kt) lataa / Ladda
Liitteet osa 6 15.10.2014 zip (3,19 Mt) lataa / Ladda

Ilmoitus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 11.09.2014 docx (149,79 kt) lataa / Ladda