Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus, Savukoski

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
25.07.2013
Diaarinumero/
Diarienummer
PSAVI/82/04.08/2013
Hakija/
Sökanden
Yara Suomi Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Kirjeenvaihto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Tiedote 15.06.2018 pdf (134,5 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätöskuulutus 18.6.-18.7.2018 18.06.2018 pdf (131,52 kt) lataa / Ladda

Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätöksen liite 2 15.06.2018 pdf (625,41 kt) lataa / Ladda
Päätöksen liite 3 15.06.2018 pdf (1,53 Mt) lataa / Ladda
Päätöksen liite 4 15.06.2018 pdf (469,13 kt) lataa / Ladda
Päätös 59/2018/1 www 15.06.2018 pdf (6,98 Mt) lataa / Ladda

Vastine
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Vastine 19.8.2105 www. 20.08.2015 pdf (871,44 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/LAPELY (Natura) 28.07.2015 pdf (255,05 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/LAPELY/Ympäristö- ja luonnonvarat 28.07.2015 pdf (3,3 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/LAPELY/kalatalous 28.07.2015 pdf (104,76 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/LAPELY/maaseutu ja energiayksikkö 28.07.2015 pdf (295,59 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/KAIELY/patoturvallisuus 28.07.2015 pdf (176,34 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/GTK 28.07.2015 pdf (512,17 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto 28.07.2015 pdf (511,48 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/LAPELY/Liikenne ja infastruktuuri 28.07.2015 pdf (72,54 kt) lataa / Ladda

Muistutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Muistutus/Metsähallitus 03.06.2015 pdf (783,6 kt) lataa / Ladda

Mielipide
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Mielipide/Lapin luonnonsuojelupiiri ry 28.07.2015 pdf (474,57 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/Luonnonvarakeskus 28.07.2015 pdf (4,07 Mt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/Säteilyturvakeskus 28.07.2015 pdf (3,45 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto/Savukosken kunta 28.07.2015 pdf (25,24 kt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Muistutus 28.05.2015 pdf (188,84 kt) lataa / Ladda

Muistutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Muistutus 28.05.2015 pdf (3,78 Mt) lataa / Ladda

Muistutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Muistutus/Kemin-Sompion paliskunta 05.08.2015 pdf (395,27 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto 28.05.2015 pdf (90,98 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuskuulutus 15.4.-27.5.2015 15.04.2015 pdf (102,21 kt) lataa / Ladda

Lausuntopyyntö
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausuntopyynnöt 15.04.2015 zip (320,61 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liitteet 3.1-3.2 09.04.2015 zip (2,37 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 4.1-4.2 09.04.2015 zip (5,21 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 09.04.2015 pdf (2,34 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 6.1-6.2 09.04.2015 zip (13,47 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 7.1-7.4 09.04.2015 zip (4,94 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 8.1-8.2 09.04.2015 zip (3,77 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 9.1-9.2 09.04.2015 zip (248,6 kt) lataa / Ladda
Liitteet 10-11 09.04.2015 zip (6,72 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 12.1-12.2 luontokohteet 09.04.2015 zip (3,35 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 13.1-13.2 huomionarvoiset esiintymät 09.04.2015 zip (2,79 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 14.1-14.6 direktiivilajit 09.04.2015 zip (5,08 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 15.1-21.2 Natura ja YVA 09.04.2015 zip (43,9 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 22-23.4 09.04.2015 zip (7,15 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 24.1-24.6 09.04.2015 zip (3,75 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 25.1-25.15 sulkemissuunitelma, piirustukset 09.04.2015 zip (29,01 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 26.1-27 09.04.2015 zip (11,27 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 28.1-28.14 09.04.2015 zip (1,5 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 29.1-29.4 09.04.2015 zip (7,93 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 30-31 09.04.2015 zip (761,55 kt) lataa / Ladda
Liitteet 32.1-32.5 09.04.2015 zip (559,06 kt) lataa / Ladda
Liitteet 33.1-33.6 09.04.2015 zip (886,51 kt) lataa / Ladda
Liitteet 34-35.2 09.04.2015 zip (424,75 kt) lataa / Ladda
Liitteet 36-37.2 09.04.2015 zip (7,54 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 38-41 09.04.2015 zip (41,77 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 42.1-42.2 09.04.2015 zip (2,15 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 43.1-43.2 09.04.2015 zip (1,2 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 44.1.-45 09.04.2015 zip (2,08 Mt) lataa / Ladda
Liitteet 1.1-1.3_editoidut päätökset 09.04.2015 zip (8,26 Mt) lataa / Ladda

Ilmoitus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 10.04.2015 docx (146,88 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemus 09.04.2015 pdf (11,71 Mt) lataa / Ladda
Hakemuksen saatekirje 10.3.2015 09.04.2015 pdf (3,57 Mt) lataa / Ladda
Erillisliite 1 YVA-selostustus 4.5.2009 09.04.2015 pdf (22,36 Mt) lataa / Ladda
Erillisliite 1 YVA-selostustus 4.5.2009, liitteet 1-10 09.04.2015 zip (22,78 Mt) lataa / Ladda
Erillisliite 1 YVA-selostustus 4.5.2009, liitteet 11-24 09.04.2015 zip (31,58 Mt) lataa / Ladda
Erillisliite 1 YVA-selostustus 4.5.2009, liitteet 25-35 09.04.2015 zip (29,26 Mt) lataa / Ladda
Erillisliite 2 YVA-selostus 19.12.2011 09.04.2015 zip (29,93 Mt) lataa / Ladda