Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Höljäkän kyllästämöalueen pilaantuneen maaperän ja Suuri Everikinlampeen johtavan ojan pohjasedimentin kunnostamisen ympäristölupa, Nurmes

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
28.03.2013
Diaarinumero/
Diarienummer
ISAVI/28/04.08/2013
Hakija/
Sökanden
Scanpole Oy -, Metsä Board Oyj , Stora Enso Oyj

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös 12/2017/1, www-versio 09.03.2017 pdf (982,92 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätöskuulutus 9.3.-10.4.2017 09.03.2017 pdf (86,04 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuskuulutus 21.5.-22.6.2015 19.05.2015 pdf (150,89 kt) lataa / Ladda

Ilmoitus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 14.01.2015 docx (146,97 kt) lataa / Ladda