Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus Hietasen, Kantasataman, Sunilan, Hallan ja Katariinan satamanosien ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi, Kotka

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
21.10.2013
Diaarinumero/
Diarienummer
ESAVI/290/04.08/2013
Hakija/
Sökanden
HaminaKotka Satama Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös 137/2015/1, www-versio 10.06.2015 pdf (440,03 kt) lataa / Ladda

Ilmoitus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 01.08.2014 docx (149,68 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulutus 31.07.2014 pdf (110,41 kt) lataa / Ladda