Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Haminan sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, aluelaajennus ja toiminnan olennainen muutos, Hamina

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
21.10.2013
Diaarinumero/
Diarienummer
ESAVI/289/04.08/2013
Hakija/
Sökanden
HaminaKotka Satama Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös 266/2015/1, www-versio 28.10.2015 pdf (606,95 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulutus 27.3.-27.4.2015 27.03.2015 pdf (143,13 kt) lataa / Ladda

Ilmoitus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 10.11.2014 docx (149,64 kt) lataa / Ladda