Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Kangaskosken vesivoimalaitoksen vesitalouslupien ja käyttöoikeuksien rauettaminen, nykyisten patorakenteiden osittainen purku ja osittainen pysyttäminen, pohjapadon rakentaminen ja uoman kiveäminen, Rautjärvi

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
20.01.2020
Diaarinumero/
Diarienummer
ESAVI/1937/2020
Hakija/
Sökanden
Hiitolanjoen Voima Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Muu tiedoksianto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Kuulutus 28.2.-6.4.2020 28.02.2020 pdf (117,81 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennyksen vapaatekstivastaus 28.02.2020 pdf (30,2 kt) lataa / Ladda
Kohtaan 1: piirustus nykyisistä patorakenteista ja selvitys purettavista osista 28.02.2020 pdf (30,55 kt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 29.01.2020 docx (146,98 kt) lataa / Ladda

Pyyntö
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennyspyynnön saate 28.02.2020 pdf (20,9 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite 2_sijainti- ja valuma-aluekartta.pdf 28.02.2020 pdf (2,06 Mt) lataa / Ladda
Liite 4.1_viistokuva ylävirtaan.pdf 28.02.2020 pdf (1,78 Mt) lataa / Ladda
Liite 4.2_viistokuva alavirtaan.pdf 28.02.2020 pdf (1,51 Mt) lataa / Ladda
Liite 5_kosken pituusleikkaus A-A.pdf 28.02.2020 pdf (297,58 kt) lataa / Ladda
Liite 6_leikkaukset B-B, C-C, D-D, E-E.pdf 28.02.2020 pdf (552,67 kt) lataa / Ladda
Liite 8_Kustannusarvio.xls 28.02.2020 xls (128 kt) lataa / Ladda
Liite 9_Selvitys Hiitolanjoen pohjaeläimistöstä ja vesikasvillisuudesta.pdf 28.02.2020 pdf (1,57 Mt) lataa / Ladda
Liite 10_Seloste 19-2523 Kangaskosken sedimentin elohopeapitoisuudet 19.11.2019.pdf 28.02.2020 pdf (347,71 kt) lataa / Ladda
Liite 11_Rakentamisen aikaisen vedenlaadun tarkkailuohjelma.pdf 28.02.2020 pdf (1,64 Mt) lataa / Ladda
Liite 12_Rita- ja Kangaskosken kulttuurihistoriallinen selvitys.pdf 28.02.2020 pdf (7,82 Mt) lataa / Ladda
Liite 13_Rantayleiskaava_Hiitolanjoki.pdf 28.02.2020 pdf (671,33 kt) lataa / Ladda
Liite 1a_Viipurin lääni virkaatoimittavan kuvernöörin päätös 8.10.1903.tif 28.02.2020 tif (205,65 kt) lataa / Ladda
Liite 1b_Viipurin läänin maaherran päätös 3.6.1925.pdf 28.02.2020 pdf (464,97 kt) lataa / Ladda
Liite 1c_Viipurin lääninhallituksen päätös 26.4.1939.pdf 28.02.2020 pdf (313,27 kt) lataa / Ladda
Liite 1d_Itä-Suomen vesioikeuden päätös 6.6.1991.pdf 28.02.2020 pdf (271,64 kt) lataa / Ladda
Liite 1e_Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös 31.8.2001.pdf 28.02.2020 pdf (520,22 kt) lataa / Ladda
Liite 1f_Vaasan hallinto-oikeuden päätös 1.8.2002.tif 28.02.2020 tif (918,67 kt) lataa / Ladda
Liite 1g_Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös 30.1.2009.pdf 28.02.2020 pdf (215,47 kt) lataa / Ladda
Liite 1h_Vaasan hallinto-oikeuden päätös 9.5.2011.pdf 28.02.2020 pdf (153,07 kt) lataa / Ladda
Liite 1i_Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 29.1.2013.pdf 28.02.2020 pdf (149,75 kt) lataa / Ladda
Liite 1j_Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.4.2016.pdf 28.02.2020 pdf (480,3 kt) lataa / Ladda
Liite 1k_Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2.2.2018.pdf 28.02.2020 pdf (1,43 Mt) lataa / Ladda
Liite 1l_Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 11.1.2019.pdf 28.02.2020 pdf (87,42 kt) lataa / Ladda
Kangaskosken vesivoimalaitoksen lakkauttaminen ja pohjapadon rakentaminen_AVI_13012020.pdf 28.02.2020 pdf (1,17 Mt) lataa / Ladda
Lupahakemus-633488-2020-01-20-17.50.pdf 28.02.2020 pdf (79,46 kt) lataa / Ladda
Liite 3_asemapiirustus_www 28.02.2020 pdf (1 Mt) lataa / Ladda
Liite 7.2_vaikutusalueen rekisterikartta_www 28.02.2020 pdf (4,39 Mt) lataa / Ladda