Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Akkumateriaalitehtaan ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Harjavalta.

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
25.10.2019
Diaarinumero/
Diarienummer
ESAVI/36534/2019
Hakija/
Sökanden
BASF Battery Materials Finland Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Kuulutus 18.8.-24.9.2020 18.08.2020 pdf (107,78 kt) lataa / Ladda

Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös 291/2020_www 18.08.2020 pdf (2,62 Mt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
harjavallan patoaltaan vedenlaatu2205_2020_www 06.06.2020 pdf (1,66 Mt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Ympäristölupahakemuksen ESAVI_36534_2019 täydennys_hulevedet 13052020_www 06.06.2020 pdf (298,86 kt) lataa / Ladda

Vastine
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
ESAVI_Vastine_MASTER_2404_2020-1_www.pdf 06.06.2020 pdf (920,92 kt) lataa / Ladda

Vastine
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
PÄIVITETTY_ESAVI_Vastine_MASTER_0904_2020-1_www 06.06.2020 pdf (1,15 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Kuulutus 15.1.-21.2.2019 15.01.2020 pdf (118,85 kt) lataa / Ladda

Kirjeenvaihto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma 2007 10.01.2020 pdf (2,69 Mt) lataa / Ladda
Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu 2016_KVVY 10.01.2020 pdf (3,69 Mt) lataa / Ladda
Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen yhteistarkkailu vuonna 2017 10.01.2020 pdf (11,7 Mt) lataa / Ladda
kojo_pome_paatos 10.01.2020 pdf (40,51 kt) lataa / Ladda
Julkaisu 821 Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen yhteistarkkailu vuonna 2018 10.01.2020 pdf (4,76 Mt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 07.01.2020 pdf (1,55 Mt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 06.11.2019 docx (146,91 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemus 07.01.2020 pdf (8,87 Mt) lataa / Ladda
Liite 01.1 YVA selostus 07.01.2020 pdf (11,52 Mt) lataa / Ladda
Liite 01.2 YVAn perusteltu päätelmä 07.01.2020 pdf (283,4 kt) lataa / Ladda
Liite 02.3 Asemakaava ja kaavamääräykset 07.01.2020 pdf (1,37 Mt) lataa / Ladda
Liite 02.4 BASF_Harjavalta_Perustilaselvitys_2019-10-25 07.01.2020 pdf (28,2 Mt) lataa / Ladda
Liite 05.1 Hulevesien hallinta 07.01.2020 pdf (5,5 Mt) lataa / Ladda
Liite 05.2 Jäteveden käsittelykonsepti 07.01.2020 pdf (60,39 kt) lataa / Ladda
Liite 06.1 Akkumateriaalitehtaan_melumallinnusraportti_25.10.2019 07.01.2020 pdf (2,25 Mt) lataa / Ladda
Liite 06.2 Päällystetyt alueet_24-10-2019 07.01.2020 pdf (1,21 Mt) lataa / Ladda
Liite 08.1 BAT-arviointi_2110_2019 07.01.2020 pdf (369,67 kt) lataa / Ladda
Liite 11.1 Ympäristöriskinarviointi 07.01.2020 pdf (177,2 kt) lataa / Ladda
Liite 13.1 Ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi 1810_2019 07.01.2020 pdf (4,5 Mt) lataa / Ladda