Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Paltamon biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
30.11.2018
Diaarinumero/
Diarienummer
PSAVI/5030/2018
Hakija/
Sökanden
KaiCell Fibers Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulutus 17.5.-17.6.2019 17.05.2019 pdf (90,42 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Selvitys rantakiinteistöille aiheutuvasta virkistyskäyttöhaitasta ja esitys haittojen korvaamiseksi 05.06.2019 pdf (254,36 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 11.04.2019 pdf (2,49 Mt) lataa / Ladda
Liite 1 Tehdasalueen asemapiirros 11.04.2019 pdf (3,01 Mt) lataa / Ladda
Liite 2 Hulevesien hallinnan esisuunnitelma 11.04.2019 pdf (3,69 Mt) lataa / Ladda
Liite 4 Massalaskentaraportti 11.04.2019 pdf (2,19 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 Mallinnus 11.04.2019 pdf (365,92 kt) lataa / Ladda
Liite 6 BAT 11.04.2019 pdf (144,83 kt) lataa / Ladda
Liite 7 Tarkkailusuunnitelma 11.04.2019 pdf (560,65 kt) lataa / Ladda
Liite 8 Järviputket esisuunnitelma 11.04.2019 pdf (1,23 Mt) lataa / Ladda

Pyyntö
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennyspyyntö 11.04.2019 pdf (116,52 kt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 13.12.2018 docx (146,88 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuskirje 11.12.2018 pdf (22,34 kt) lataa / Ladda
Hakemus 11.12.2018 pdf (11,87 Mt) lataa / Ladda
Liite 6 YVAn perusteltu päätelmä 11.12.2018 pdf (1,54 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 Biotuotetehdas AK kaavaluonnos 11.12.2018 pdf (1,11 Mt) lataa / Ladda
Liite 8.1. Layout 11.12.2018 pdf (2,43 Mt) lataa / Ladda
Liite 8.2. Layout 11.12.2018 pdf (4,05 Mt) lataa / Ladda
Liite 9 Selvitys biokaasulaitoksen ympäristövaikutuksista 11.12.2018 pdf (90,4 kt) lataa / Ladda
Liite 10 Purkupaikkojen vertailu 11.12.2018 pdf (716,35 kt) lataa / Ladda
Liite 11 Vedenlaatumallinnus 11.12.2018 pdf (4,82 Mt) lataa / Ladda
Liite 12 BAT selvitys 11.12.2018 pdf (110,07 kt) lataa / Ladda
Liie 13 Riskien arviointi 11.12.2018 pdf (87,4 kt) lataa / Ladda
Liite 5 YVA-selostus 13.12.2018 pdf (18,88 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 liite 1 Hankkeen suhde luononvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin 13.12.2018 pdf (34,9 kt) lataa / Ladda
Liite 5 liite 2 Alustava sähkönsiirron reitityssuunnitelma 13.12.2018 pdf (1,3 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 liite 3 Vedenlaatumallinnus 13.12.2018 pdf (16,76 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 liite 4 Ilmapäästömallinnus 13.12.2018 pdf (9,16 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 liite 5 Meluraportti 13.12.2018 pdf (5,28 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 liite 6 Asukaskyselyn raportti 13.12.2018 pdf (2,38 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 liite 7 Arkeologinen selvitys 13.12.2018 pdf (11,59 Mt) lataa / Ladda