Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Kiuruveden järjestelypäätökseen sisältyvien juoksutusmääräysten muuttaminen ja Kiurujoen perkaus, Kiuruvesi ja Iisalmi.

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
29.11.2018
Diaarinumero/
Diarienummer
ISAVI/5567/2018
Hakija/
Sökanden
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätöskuulutus www-versio.pdf 05.05.2020 pdf (2,08 Mt) lataa / Ladda

Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös_27_2020_www-versio.pdf 05.05.2020 pdf (1,73 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuskuulutus 8.5.-7.6.2019 03.05.2019 pdf (2,1 Mt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 29.01.2019 pdf (104,4 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuskirje.pdf 03.05.2019 pdf (121,22 kt) lataa / Ladda
Kiuruvesi_hakemussuunnitelma_final.pdf 03.05.2019 pdf (5,37 Mt) lataa / Ladda
Liite 1_valuma_aluekartta.pdf 03.05.2019 pdf (2,61 Mt) lataa / Ladda
Liite 2_1_Otteet maakuntakaavoista.pdf 03.05.2019 pdf (1,16 Mt) lataa / Ladda
Liite 2_2_Otteet yleiskaavoista.pdf 03.05.2019 pdf (4,94 Mt) lataa / Ladda
Liite 2_3_Otteet asemakaavoista.pdf 03.05.2019 pdf (630,24 kt) lataa / Ladda
Liite 3_1_Vesistötoimikunnnanpäätös_1935.pdf 03.05.2019 pdf (1,08 Mt) lataa / Ladda
Liite 3_2_KHO_1936.pdf 03.05.2019 pdf (1,07 Mt) lataa / Ladda
Liite 3_3_62_II_70.pdf 03.05.2019 pdf (1,51 Mt) lataa / Ladda
Liite 4_1 Vedenlaatutulokset.pdf 03.05.2019 pdf (2,14 Mt) lataa / Ladda
Liite 4_2 Havaintopisteet_mk1.50000(A3).pdf 03.05.2019 pdf (8,39 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 Säännöstelymallin laskentatuloksia.pdf 03.05.2019 pdf (1,48 Mt) lataa / Ladda
Liite 6 Päätös_YVA_sovel_Kiuruvesi.pdf 03.05.2019 pdf (1,25 Mt) lataa / Ladda
Liite 7_2_2 kiurujärven osakaskunnat kartta.pdf 03.05.2019 pdf (11,01 Mt) lataa / Ladda
Liite 7_2_3 kiurujoen osakaskunnat kartta.pdf 03.05.2019 pdf (10,95 Mt) lataa / Ladda
Liite 7_3_2 Kiurujoki-Haapajarvi-A2v.pdf 03.05.2019 pdf (7,57 Mt) lataa / Ladda
kiurujoen_perkaus_TM35_N2000_ver06_korjattu_perkaus-0101_kartta_koko.pdf 03.05.2019 pdf (9,5 Mt) lataa / Ladda
kiurujoen_perkaus_TM35_N2000_ver06_korjattu_perkaus-0102_perkausaluekartta_ala.pdf 03.05.2019 pdf (11,83 Mt) lataa / Ladda
kiurujoen_perkaus_TM35_N2000_ver06_korjattu_perkaus-0103_perkausaluekartta_yla.pdf 03.05.2019 pdf (9,75 Mt) lataa / Ladda
kiurujoen_perkaus_TM35_N2000_ver06_korjattu_perkaus-0201_pituusleikkaus_kokojoki.pdf 03.05.2019 pdf (175,04 kt) lataa / Ladda
kiurujoen_perkaus_TM35_N2000_ver06_korjattu_perkaus-0202_pituusleikkaus_perkaus.pdf 03.05.2019 pdf (137,64 kt) lataa / Ladda
Kiurujoki_perkausssuunnitelma_final.pdf 03.05.2019 pdf (2,15 Mt) lataa / Ladda
liite01_Kiurujoen_maatutkaluotaus.pdf 03.05.2019 pdf (6,54 Mt) lataa / Ladda
liite03_purkkayra.pdf 03.05.2019 pdf (46,97 kt) lataa / Ladda
liite04_tulostaulukko.pdf 03.05.2019 pdf (365,75 kt) lataa / Ladda
liite05_tarkkailusuunnitelma.pdf 03.05.2019 pdf (621,8 kt) lataa / Ladda
piirustukset_03_poikkileikkaukset.pdf 03.05.2019 pdf (1,76 Mt) lataa / Ladda
Lupatietopalvelussa julkaisemattomat asiakirjat 03.05.2019 pdf (77,89 kt) lataa / Ladda