Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Muddring av vattenområde i Lillsjö och Långträsk, Raseborg

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
19.11.2018
Diaarinumero/
Diarienummer
ESAVI/22924/2018
Hakija/
Sökanden
Hellsten Carmela Pernilla

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
kuulutus_1.7.-31.7.2019 01.07.2019 pdf (1013,42 kt) lataa / Ladda
kungörelse_1.7-31.7.2019 01.07.2019 pdf (1015,44 kt) lataa / Ladda
Päätös nro 281/2019, www-versio 01.07.2019 pdf (1,37 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Kungörelse 29.1.-28.2.2019 29.01.2019 pdf (108,59 kt) lataa / Ladda
Kuulutus 29.1.-28.2.2019 29.01.2019 pdf (101,45 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Taydennys-2018-12-27T102842.pdf 23.01.2019 pdf (23,72 kt) lataa / Ladda
Bilaga 6 Planritning pa° djup inom omra°det fo¨re arbetet.png 23.01.2019 png (5,56 Mt) lataa / Ladda
Bilaga 7a a°ngtra¨sket_1.docx 23.01.2019 docx (18,18 kt) lataa / Ladda
Bilaga 7b la°ngtra¨sket_2.docx 23.01.2019 docx (18,32 kt) lataa / Ladda
Bilaga 3 Muddring genomska¨rning fo¨re arbetet.pdf 23.01.2019 pdf (109,88 kt) lataa / Ladda
Bilaga 4 Muddring genomska¨rning efter arbetet.pdf 23.01.2019 pdf (111,74 kt) lataa / Ladda
Bilaga 5 Muddring la¨ngdsnitt .pdf 23.01.2019 pdf (111,12 kt) lataa / Ladda
Fo¨ljebrev_ tilla¨gsuppgifter till anso¨kan om muddring i Skarpkulla.docx 23.01.2019 docx (1,28 Mt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 19.11.2018 docx (146,9 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Skarpkulla_Hellsten_Mietala Muddringsplan 2018.pdf 23.01.2019 pdf (198,7 kt) lataa / Ladda
Tillståndsansökan-285664-2018-11-18-21.32.pdf 23.01.2019 pdf (61,95 kt) lataa / Ladda