Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Rämepuron kaivoksen toiminnan lopettaminen, Ilomantsi

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
28.09.2018
Diaarinumero/
Diarienummer
ISAVI/4358/2018
Hakija/
Sökanden
Endomines Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Ei julkaistavat asiakirjat 15.01.2019 pdf (1,17 Mt) lataa / Ladda
Hakemuskuulutus 22.1.-21.2.2019 15.01.2019 pdf (2,65 Mt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Sp-kirje 09.01.2019 pdf (1,25 Mt) lataa / Ladda
Liite1.1_tarkkailuohjelma_31012018.pdf 09.01.2019 pdf (4,71 Mt) lataa / Ladda
Liite2.1_Rämepuro_kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma_2015.pdf 09.01.2019 pdf (3,14 Mt) lataa / Ladda
Liite3.1_vesienjohtokartta_aktiivi.pdf 09.01.2019 pdf (4,85 Mt) lataa / Ladda
Liite3.2_vesienjohtokartta_passiivi.pdf 09.01.2019 pdf (4,92 Mt) lataa / Ladda
Liite3.3_leikkaus_A-A.pdf 09.01.2019 pdf (87,55 kt) lataa / Ladda
Liite4-Vesitaseet.pdf 09.01.2019 pdf (725,22 kt) lataa / Ladda
Liite6.1_Labtium2012.pdf 09.01.2019 pdf (749,86 kt) lataa / Ladda
Liite6.2_Liukoisuudet_Labtium2012.pdf 09.01.2019 pdf (2,49 Mt) lataa / Ladda
Liite6.3_GTK_lausunto_2012.pdf 09.01.2019 pdf (8,12 Mt) lataa / Ladda
Liite6.4_Labtium2014_.pdf 09.01.2019 pdf (768,64 kt) lataa / Ladda
Liite6.5_Labtium2015_.pdf 09.01.2019 pdf (803,55 kt) lataa / Ladda
Rämepuro_lupahakemus_TÄYDENNYS_21122018.docx 09.01.2019 pdf (146,71 kt) lataa / Ladda
Rämepuro_lupahakemus_TÄYDENNYS_21122018.pdf 09.01.2019 pdf (2,39 Mt) lataa / Ladda
Rämepuro_lupahakemus_TÄYDENNYS_saatekirje.pdf 09.01.2019 pdf (19,52 kt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 05.10.2018 pdf (104,6 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuskirje_Allekirjoitettu.pdf 09.01.2019 pdf (19,47 kt) lataa / Ladda
Rämepuro_Ympäristölupahakemus_27092018.docx 09.01.2019 docx (3,2 Mt) lataa / Ladda
Rämepuro_Ympäristölupahakemus_27092018.pdf 09.01.2019 pdf (1,88 Mt) lataa / Ladda
Liite 1_Hankealueen sijaintikartta.PNG 09.01.2019 PNG (535,46 kt) lataa / Ladda
Liite 3_Endomines Oy_Rämepuron kaivos_vuosiyhteenveto 2016_Final_liitteineen.pdf 09.01.2019 pdf (5,13 Mt) lataa / Ladda
Liite 4_Endomines Oy_Rämepuron kaivos_vuosiyhteenveto 2017_liitteineen.pdf 09.01.2019 pdf (2,29 Mt) lataa / Ladda
Liite 5_Endomines Oy_Rämepuro_maalis_kesäkuu 2018+liitteet.pdf 09.01.2019 pdf (1,41 Mt) lataa / Ladda
Liite 6_Rämepuron kaivoksen vuosipäästölaskelma 2017.pdf 09.01.2019 pdf (80,47 kt) lataa / Ladda
Liite 7_ 5234_Rämepuro_ja_Iljansuo_kalatarkkailu_2016.pdf 09.01.2019 pdf (994,53 kt) lataa / Ladda
Liite 8_ selkeytysaltaiden pohjalle kertyneen neutralointisakan analyysiraportti.pdf 09.01.2019 pdf (261,57 kt) lataa / Ladda
Liite 9_Kosteikko_layout.pdf 09.01.2019 pdf (3,12 Mt) lataa / Ladda
Lupahakemus-261571-2018-09-28-12.18.pdf 09.01.2019 pdf (38,17 kt) lataa / Ladda