Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Suhangon kaivoksen vesitalousluvassa tarkoitettujen rakennustöiden valmistumista koskevan määräajan jatkaminen ja töidenaloittamislupa, Ranua ja Tervola

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
08.12.2017
Diaarinumero/
Diarienummer
PSAVI/3537/2017
Hakija/
Sökanden
Suhanko Arctic Platinum Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätöskuulutus 10.9.-10.10.2018 10.09.2018 pdf (989,88 kt) lataa / Ladda

Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös 45/2018/2 www 10.09.2018 pdf (1,74 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulutus 23.4.-23.5.2018 23.04.2018 pdf (2,1 Mt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 16.04.2018 pdf (104,54 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite 3 PSAVIn päätös nro 56/12/2 19.04.2018 pdf (2,98 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 Toteutuneet työt -kartta 19.04.2018 pdf (6,25 Mt) lataa / Ladda
Liite 6 Lapin ELY-keskuksen lausunnot 19.04.2018 pdf (512,95 kt) lataa / Ladda
Liite 8 Toimintasuunnitelma vuoden 2005 ympäristöluvan päivittämiseksi 19.04.2018 pdf (5,6 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 Rakentamisaikainen vesien tarkkailu 19.04.2018 pdf (4,18 Mt) lataa / Ladda
Liite 1 PSYn päätös nro 122/05/1, www-julkaisu 19.04.2018 pdf (2,94 Mt) lataa / Ladda
Liite 2 Hallinto-oikeuden päätös 13.12.2007, www-julkaisu 19.04.2018 pdf (1,09 Mt) lataa / Ladda
Liite 4 Kartta, www-julkaisu 19.04.2018 pdf (8,25 Mt) lataa / Ladda
Hakemus 19.04.2018 pdf (1,17 Mt) lataa / Ladda