Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Iijoen Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Oulu ja Ii

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
27.10.2017
Diaarinumero/
Diarienummer
PSAVI/3111/2017
Hakija/
Sökanden
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Kirjeenvaihto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Tiedote 25.02.2020 pdf (29,94 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulutus 25.2.-17.4.2020 25.02.2020 pdf (72,59 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite 4 Iijoki istutukset Meritaimen 40 cm kirjolohi 13.02.2020 pdf (564,64 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Sähköpostisaate 13.02.2020 pdf (36,43 kt) lataa / Ladda
Täydennys 13.02.2020 pdf (172,9 kt) lataa / Ladda
Liite 5 Prosessikaavio 13.02.2020 pdf (180,34 kt) lataa / Ladda
Liite 6 Muistio korvauspäätösten merkityksestä määrättäessä kalatalousvelvoitetta Iijoella 13.02.2020 pdf (352,75 kt) lataa / Ladda
Liite 7 Määräykset 13.02.2020 pdf (1,39 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 Muistio voimassaolevien velvoitteiden lakkaamisesta 13.02.2020 pdf (440,29 kt) lataa / Ladda
Liite 9 Arvio kalateille vaihtoehtoisten muiden mahdollisten teknisten ratkaisujen toteutettavuudesta ja kustannuksista 13.02.2020 pdf (368,08 kt) lataa / Ladda
Liite 1 Iijoki kiinteistöt 13.02.2020 pdf (160,57 Mt) lataa / Ladda
Liite 3 Voimalaitoskartat 13.02.2020 pdf (15,8 Mt) lataa / Ladda
Liite 4 toimenpidekartat 13.02.2020 pdf (1,07 Mt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 07.05.2019 docx (146,97 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päivitetty hakemus (korvaa 27.10.2017 saapuneen) 19.07.2019 pdf (255,71 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite 1 . Yleiskartta, Iijoen vesistöalue 19.07.2019 pdf (914,26 kt) lataa / Ladda
Liite 2. RKTL Työraportteja 6/2014, Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet 19.07.2019 pdf (2,36 Mt) lataa / Ladda
Liite 3. Iijoen vesistön joki- ja merialueen kalanhoidon toteuttaminen vuosina 2017– 2021 19.07.2019 pdf (1,01 Mt) lataa / Ladda
Liite 4. Olosuhteiden muutos vesilain 3 luvun 22 §:n tulkinnassa (Hepola, M. 2014) 19.07.2019 pdf (259,09 kt) lataa / Ladda
Liite 8. The role of salmonid fishes in conservation of the endangered freshwater pearl mussel (Salonen, J. 2016) 19.07.2019 pdf (1,65 Mt) lataa / Ladda
Liite 9. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021 19.07.2019 pdf (12,98 Mt) lataa / Ladda
Liite 10. Kansallinen kalatiestrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 19.07.2019 pdf (1,22 Mt) lataa / Ladda
Liite 11. Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.10.2014 19.07.2019 pdf (205,08 kt) lataa / Ladda
Liite 12. Nahkiaiskannan hoitotoimet rakennetuilla joilla (muistio) 19.07.2019 pdf (350,09 kt) lataa / Ladda
Liite 13. Lohikannan palauttaminen Iijoelle - skenaario eri vaiheissa toteutettavien hoitotoimenpiteiden vaikuttavuudesta (LUKE 2015) 19.07.2019 pdf (233,49 kt) lataa / Ladda
Liite 5. Hankkeen aikaisemmat vaiheet www. 19.07.2019 pdf (408,15 kt) lataa / Ladda
Liite 6. Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös nro 85/79/I, 31.12.1979, www-julkaisu 13.02.2020 pdf (19,6 Mt) lataa / Ladda
Liite 7. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5203/80, 23.10.1980, www-julkaisu 13.02.2020 pdf (8,22 Mt) lataa / Ladda