Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
31.08.2017
Diaarinumero/
Diarienummer
PSAVI/2468/2017
Hakija/
Sökanden
Boreal Bioref Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätöskuulutus 14.6.-15.7.2019 14.06.2019 pdf (76,88 kt) lataa / Ladda

Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite 4 Tarkkailu 14.06.2019 pdf (91,27 kt) lataa / Ladda
Liite 5 Asemapiirros 14.06.2019 pdf (792,4 kt) lataa / Ladda
Liite 6 BAT päätelmät 14.06.2019 pdf (179,26 kt) lataa / Ladda
Liite 7 Putkilinjojen sijainti 14.06.2019 pdf (7,54 Mt) lataa / Ladda
Päätös nro 84/2019 www 14.06.2019 pdf (10,43 Mt) lataa / Ladda
Liite 2 Muistutukset ja vastineet www-julkaisu 14.06.2019 pdf (2,72 Mt) lataa / Ladda

Selitys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite 1 Vesialue säännöstelyn alarajalla 29.03.2019 pdf (6,13 Mt) lataa / Ladda
Liite 2 Mitta Oy raportti 20.2.2019 29.03.2019 pdf (18,53 kt) lataa / Ladda
Liite 3 Lausunto KVVY tutkimus Oy 18.3.2019 29.03.2019 pdf (70,4 kt) lataa / Ladda
Liite 4 A 29.03.2019 pdf (1,18 Mt) lataa / Ladda
Liite 4 B 29.03.2019 pdf (1014,83 kt) lataa / Ladda
Selitys, www-julkaisu 29.03.2019 pdf (333,91 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulus (uudelleen kuuluttaminen) 27.2.-29.3.2019 27.02.2019 pdf (84,74 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 25.02.2019 pdf (66,92 kt) lataa / Ladda
Liite 1 Suunnitelmakartta 25.02.2019 pdf (339,84 kt) lataa / Ladda
Liite 2 Pituusleikkaus 25.02.2019 pdf (182,27 kt) lataa / Ladda
Liite 3 Poikkileikkaus 25.02.2019 pdf (83,39 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Hiidenlammen alustava entisöintisuunnitelma 25.02.2019 pdf (772,6 kt) lataa / Ladda
Liite 5 Putkilinjojen sijainnit 25.02.2019 pdf (7,54 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulus (uudelleen kuuluttaminen) 17.1.-18.2.2019 17.01.2019 pdf (133,99 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 15.01.2019 pdf (88,44 kt) lataa / Ladda
Liite 1 Suihkuvirtamallinnus -raportti 15.01.2019 pdf (4,7 Mt) lataa / Ladda
Liite 2 Yhteenveto ryhmätöiden tuloksista Ympäristötyöpaja 15.01.2019 pdf (132,72 kt) lataa / Ladda

Selitys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Selitys 15.01.2019 pdf (88,68 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Läjityssuunnitelma 25.09.2018 pdf (376,5 kt) lataa / Ladda
Lohkokaavio hulevedet 26.09.2018 pdf (42,27 kt) lataa / Ladda
Hulevedet mitoitus 26.09.2018 pdf (118,58 kt) lataa / Ladda
Asemapiirros 25.09.2018 pdf (752,02 kt) lataa / Ladda

Selitys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Selitys, www-julkaisu 31.05.2018 pdf (3,04 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulutus 8.3.-24.4.2018, Korjattu kirjoitusvirhe 14.3.2018 15.03.2018 pdf (234,31 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 06.03.2018 pdf (510,15 kt) lataa / Ladda
Liite 1 Kaatopaikan pohjarakenteet 06.03.2018 pdf (206,65 kt) lataa / Ladda
Liite 2 Hajukaasujen keräily 06.03.2018 pdf (271,37 kt) lataa / Ladda
Liite 3 Melumallinnos kuvat 06.03.2018 pdf (1,68 Mt) lataa / Ladda
Liite 3 Melumallinnos raportti 06.03.2018 pdf (489,51 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Lähteet 5 km säteellä 06.03.2018 pdf (3,4 Mt) lataa / Ladda
Liite 4 Lähteet Kemijärvi 06.03.2018 pdf (2,59 Mt) lataa / Ladda

Pyyntö
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennyspyyntö 06.03.2018 pdf (199,18 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lähetekirje 06.03.2018 pdf (244,71 kt) lataa / Ladda
Hakemuslomake 06.03.2018 pdf (311,27 kt) lataa / Ladda
Kansilehti 06.03.2018 pdf (259,47 kt) lataa / Ladda
Liiteluettelo 06.03.2018 pdf (100,27 kt) lataa / Ladda
Liite 1 06.03.2018 pdf (10,66 Mt) lataa / Ladda
Liite 2 Asemapiirros havainnekuva 06.03.2018 pdf (2,62 Mt) lataa / Ladda
Liite 2 Asemapiirros 06.03.2018 pdf (1,12 Mt) lataa / Ladda
Liite 3 Ympäristö- ja vesilupahakemuksen tiivistelmä 06.03.2018 pdf (84,11 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, happi 06.03.2018 pdf (65,14 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, kalsiumkarbonaatti 06.03.2018 pdf (168,81 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, kalsiumoksidi 06.03.2018 pdf (201,1 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, kevyt polttoöljy 06.03.2018 pdf (74,7 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, klooridioksidi 06.03.2018 pdf (57,73 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, metanoli 06.03.2018 pdf (224,59 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, mäntyöljy kooste 06.03.2018 pdf (201,89 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, natriumhydroksidi 06.03.2018 pdf (112,39 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, natriumkloraatti 06.03.2018 pdf (361,32 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, raskas polttoöljy 06.03.2018 pdf (264,2 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, rikkihappo 06.03.2018 pdf (125,54 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, tärpättiöljy 06.03.2018 pdf (156,26 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Käyttöturvallisuustiedotteet, vetyperoksidi 06.03.2018 pdf (140,01 kt) lataa / Ladda
Liite 5 Patovaaran teollisuusalueen yleiskaava 06.03.2018 pdf (2,01 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 käyttöoikeus hakemus 06.03.2018 pdf (16,96 kt) lataa / Ladda
Liite 7.3. linjat tiloittain ja pinta-alat 06.03.2018 pdf (71,02 kt) lataa / Ladda
Liite 7.5. Suostumus Kemijärven kaupunki 06.03.2018 pdf (656,75 kt) lataa / Ladda
Liite 8 lausunto Kemijärven lämpö ja vesi Oy 06.03.2018 pdf (405,28 kt) lataa / Ladda
Liite 8 lausunto Koillis-lapin sähkö Oy 06.03.2018 pdf (538,77 kt) lataa / Ladda
Liite 8 pengertien tieoikeuksien lakkauttaminen kartta 06.03.2018 pdf (550,47 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 100 06.03.2018 pdf (7,59 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 101 06.03.2018 pdf (3,57 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 102 06.03.2018 pdf (54,16 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 103 06.03.2018 pdf (58,99 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 104 06.03.2018 pdf (2,12 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 105 06.03.2018 pdf (62,14 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 106 06.03.2018 pdf (62,34 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 107 06.03.2018 pdf (4,97 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 108 06.03.2018 pdf (72,34 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 109 06.03.2018 pdf (67,06 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 110 06.03.2018 pdf (5,21 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 111 06.03.2018 pdf (3,68 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 112 06.03.2018 pdf (3,71 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 113 06.03.2018 pdf (99,63 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 114 06.03.2018 pdf (101,06 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 115 06.03.2018 pdf (99,82 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 116 06.03.2018 pdf (100,51 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 117 06.03.2018 pdf (101,61 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 118 06.03.2018 pdf (361,58 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 119 06.03.2018 pdf (1,16 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 120 06.03.2018 pdf (513,89 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 121 06.03.2018 pdf (1,72 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 122 06.03.2018 pdf (1,94 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 123 06.03.2018 pdf (6,02 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 124 06.03.2018 pdf (2,61 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 125 06.03.2018 pdf (2,99 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 126 06.03.2018 pdf (65,01 kt) lataa / Ladda
Liite 8 piirustus 127 06.03.2018 pdf (62,06 kt) lataa / Ladda
Liite 8 risteävät kaapelit täydennys 06.03.2018 pdf (19,84 kt) lataa / Ladda
Liite 8 selvitys rakentamisesta vesistöön 06.03.2018 pdf (466,1 kt) lataa / Ladda
Liite 8 vesistörakentamisen vaikutukset 06.03.2018 pdf (436,67 kt) lataa / Ladda
Liite 8.1. massat yhteenveto 06.03.2018 pdf (68,29 kt) lataa / Ladda
Liite 9 Sedimenttitutkimus 16.8.2017, raportti 26.9.2017 06.03.2018 pdf (823,75 kt) lataa / Ladda
Liite 9 pohjan laaturaportti 23.10.2017 06.03.2018 pdf (696,99 kt) lataa / Ladda
Liite 9 pohjan laatu piste 1 analyysitulos PCP liukoisuus 27.10.2017 06.03.2018 pdf (65,68 kt) lataa / Ladda
Liite 10 lähialueen kaivot 06.03.2018 pdf (3,6 Mt) lataa / Ladda
Liite 11 viitasammakko 06.03.2018 pdf (1,98 Mt) lataa / Ladda
Liite 12 poikkeuslupahakemus lähteet 06.03.2018 pdf (893,72 kt) lataa / Ladda
Liite 13 purkupaikkojen vertailu ja perustelut 06.03.2018 pdf (1,14 Mt) lataa / Ladda
Liite 14 Kemijoen yht vesistövuosiyhteenveto 2016 osa1 06.03.2018 pdf (20,31 Mt) lataa / Ladda
Liite 14 Kemijoen yht vesistövuosiyhteenveto 2016 osa 2 06.03.2018 pdf (8,19 Mt) lataa / Ladda
Liite 14 Kemijoen yht vesistövuosiyhteenveto 2016 osa 3 06.03.2018 pdf (17,46 Mt) lataa / Ladda
Liite 14 Kemijoen yht vesistövuosiyhteenveto 2016 osa 4 06.03.2018 pdf (10,2 Mt) lataa / Ladda
Liite 15 Kemijärven biojalostamon vesistövaikutusten tarkkailuohjelma 31.8.2017 06.03.2018 pdf (4,59 Mt) lataa / Ladda
Liite 16 biomassakattilan prosessikaavio 06.03.2018 pdf (297,72 kt) lataa / Ladda
Liite 17 YVA-lausunto 06.03.2018 pdf (4,66 Mt) lataa / Ladda
Liite 17 YVA-lausunto huomioonottaminen 06.03.2018 pdf (117,9 kt) lataa / Ladda
Liite 17 YVA-selostus 06.03.2018 pdf (1,89 kt) lataa / Ladda
Liite 18 Kalataloudellinen haitta korvausten arviointi 06.03.2018 pdf (471,28 kt) lataa / Ladda
Liite 18 Virkistyshaitta korvausten arviointi 06.03.2018 pdf (261,48 kt) lataa / Ladda
Liite 19 Melumallinnus päivitys tehdasmelu kuva 06.03.2018 pdf (685,22 kt) lataa / Ladda
Liite 19 Melumallinnus päivitys tehdasmelu 06.03.2018 pdf (480,19 kt) lataa / Ladda
Liite 20 Jätteenkäsittelyalue kartta leikkaus viemäröinnit 06.03.2018 pdf (89,69 kt) lataa / Ladda
Liite 20 kaatopaikan pohjarakenne 06.03.2018 pdf (250,23 kt) lataa / Ladda
Sähköposti 06.03.2018 pdf (91,28 kt) lataa / Ladda

Pyyntö
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennyspyyntö 06.03.2018 pdf (47,3 kt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 22.02.2019 docx (146,87 kt) lataa / Ladda