Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Lentopaikkaa ja helikopterikenttää ja kallion louhintaa sekä betonijätteen ja louheen murskauksen sekä pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen ja betonijätteen hyödyntämistä maarakentamisessa koskeva ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Mäntsälä

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
16.08.2017
Diaarinumero/
Diarienummer
ESAVI/8075/2017
Hakija/
Sökanden
Aero Invest Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite_1_Vaiheistus 15.07.2020 pdf (2,83 Mt) lataa / Ladda
Liite_2A_Asemapiirrokset 15.07.2020 pdf (2,7 Mt) lataa / Ladda
Liite_3_Hulevesisuunnitelma 15.07.2020 pdf (259,3 kt) lataa / Ladda
Liite_4_Maaperatutkimus_2017 15.07.2020 pdf (3,82 Mt) lataa / Ladda
Liite_7_neutralointi, kayttoturvallisuustiedote happo 15.07.2020 pdf (102,33 kt) lataa / Ladda
Liite_8_Taydennetty_Pinta-ja_pohjavesitarkkailusuunnitelma 15.07.2020 pdf (1,04 Mt) lataa / Ladda
Liite_9_Tärinän_mittaussuunnitelma_Aero_Mäntsälä_25_06_2020 15.07.2020 pdf (1,32 Mt) lataa / Ladda
cid4FC85CC4-0999-4D0B-98B7-C909B7168D98 15.07.2020 pdf (672,85 kt) lataa / Ladda
cid73B73E06-96C8-4FC3-AD80-DCD68E541929 15.07.2020 pdf (991,83 kt) lataa / Ladda
cid423038FE-3F86-4336-926D-D942ABB727A3 15.07.2020 pdf (987,06 kt) lataa / Ladda
cid84621868-167E-4818-A242-6E67267B4DE7 15.07.2020 pdf (552,67 kt) lataa / Ladda
cidD0D7C518-2E3F-4E3B-8B5A-716C09C86FA9 15.07.2020 pdf (995,54 kt) lataa / Ladda
cidD5864079-D12C-48A9-8A07-C0140E18156B 15.07.2020 pdf (854,11 kt) lataa / Ladda
eb8c4988-dd00-43d8-8484-fb5cbf5eba31 15.07.2020 png (188 kt) lataa / Ladda
Liite 17D2 Melumallinnus 15.07.2020 pdf (1,89 Mt) lataa / Ladda
Liite_2B_Havainnekuvat 15.07.2020 pdf (18,49 Mt) lataa / Ladda
EI_julkaistavat_asiakirjat 15.07.2020 pdf (69,42 kt) lataa / Ladda
Täydennys_www 15.07.2020 pdf (3,43 Mt) lataa / Ladda
Liite_10_Meluselvitykset-www 30.07.2020 pdf (12,21 Mt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Aeron_lupa_Vakuus_59§. 14.02.2020 pdf (102,18 kt) lataa / Ladda
Aeron_lupa_Vakuus_199§. 14.02.2020 pdf (97,53 kt) lataa / Ladda

Muu tiedoksianto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Kuulutus 22.1.-27.2.2020 22.01.2020 pdf (29,66 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Aero_ymparistolupahakemuslomake_2020_01_08 24.01.2020 pdf (115,27 kt) lataa / Ladda
Liite 1_Vaikutusten_arviointi_IMPERIA-menetelmällä 22.01.2020 pdf (1,25 Mt) lataa / Ladda
Liite 2_Yhteysviranomaisen_lausunnon_huomioon_ottaminen 22.01.2020 pdf (1,05 Mt) lataa / Ladda
Liite 3_Drag_race_tapahtuman_meluselvitykset 22.01.2020 pdf (34,55 Mt) lataa / Ladda
Liite 4_Lentotoiminnan_äänimallinnus_18.9.2018 22.01.2020 pdf (2,59 Mt) lataa / Ladda
Liite 5_Helikoptereiden_äänitasomallinnus_15.5.2017 22.01.2020 pdf (5,31 Mt) lataa / Ladda
Liite 6_Lentotoiminnan_äänitasomallinnus_15.5.2017 22.01.2020 pdf (5,31 Mt) lataa / Ladda
Liite 7_Lentomenetelmät 22.01.2020 pdf (2,51 Mt) lataa / Ladda
Liite 8_Estevaratarkastelut_31.12.2018 22.01.2020 pdf (1,06 Mt) lataa / Ladda
Liite 9_Kierrätysbetonin_vaikutus_maaperään 22.01.2020 pdf (3,59 Mt) lataa / Ladda
Liite 10_Ekoyhteystarkastelu_10.2.2018 22.01.2020 pdf (3,11 Mt) lataa / Ladda
Liite 11_Natura_vaikutusten_arviointi 22.01.2020 pdf (3,57 Mt) lataa / Ladda
Liite 12_Hiilidioksidipäästöjen_tarkastelu 22.01.2020 pdf (920,07 kt) lataa / Ladda
Liite 13_Kirjoverkkoperhosselvitys_2.10.2018 22.01.2020 pdf (1,65 Mt) lataa / Ladda
Liite 14_Kirjoverkkoperhosselvitys_18.1.2018 22.01.2020 pdf (3,3 Mt) lataa / Ladda
Liite 15_Leikkaukset 22.01.2020 pdf (1,43 Mt) lataa / Ladda
Linnustoselvitys 22.01.2020 pdf (394,41 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite 25G3_YVAn_perustellun_päätelmän_huomioonotto 22.01.2020 pdf (269,65 kt) lataa / Ladda
Liite_26C2_Jätteen_käsittelyn_seuranta-ja_tarkkailusuunnitelma_2020_01_03 22.01.2020 pdf (430,49 kt) lataa / Ladda
Liite_8A_Yleiskuvaus_2020_01_03 22.01.2020 pdf (3,05 Mt) lataa / Ladda
Liite_25_G2_YVA-selostus_2019_05_10_std 23.01.2020 pdf (12,89 Mt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liittymalupa_9370 22.01.2020 pdf (1,65 Mt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite_4_Rakentamislupahakemus_11_2018 22.01.2020 pdf (9,35 Mt) lataa / Ladda
Liite_6A4_Verkkoperhosselvitys_02_10_2018 22.01.2020 pdf (1,65 Mt) lataa / Ladda
Liite_6A5_Ekoyhteystarkastelu_10_02_2018 22.01.2020 pdf (3,11 Mt) lataa / Ladda
Liite_6A6_Natura-vaikutusten_arviointi_2019_04_23 22.01.2020 pdf (3,57 Mt) lataa / Ladda
Liite_8A1_Asemapiirros_ja_leikkaukset_111019 22.01.2020 pdf (2,17 Mt) lataa / Ladda
Liite_8A2_Sadanta-valunta 22.01.2020 pdf (217,03 kt) lataa / Ladda
Liite_17D4_Melumittaussuunnitelma_251119 22.01.2020 pdf (200,91 kt) lataa / Ladda
Liite_26C1_Pinta-ja_pohjavesitarkkailusuunnitelma 22.01.2020 pdf (628,42 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite 25G2_YVA-yhteysviranomaisen lausunto 22.01.2020 pdf (470,32 kt) lataa / Ladda
Liite 17D1 Meluselvitys_rakentaminen_120118 22.01.2020 pdf (5,4 Mt) lataa / Ladda
Liite 17D2_Lentomelumallinnukset_180918 ja 150517 22.01.2020 pdf (7,85 Mt) lataa / Ladda
Liite 17D3_2 Yhdistetty meluvyöhykekartta_tie ja lentomelu_160218 22.01.2020 pdf (1,79 Mt) lataa / Ladda
Liite 26D Betonimurskeen laadunvalvontakäsikirja_Ramboll_300419 22.01.2020 pdf (1,76 Mt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 16.08.2017 docx (146,93 kt) lataa / Ladda