Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Ruoppausmaiden merialueelle läjittämistä koskevan päätöksen nro 56/2015/2 muuttaminen, Pyhäjoki

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
07.04.2017
Diaarinumero/
Diarienummer
PSAVI/1180/2017
Hakija/
Sökanden
Fennovoima Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös nro 49/2017/2 22.08.2017 pdf (1,7 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätöskuulutus 22.8.-21.9.2017 22.08.2017 pdf (1,04 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulutus 15.5.-14.6.2017 15.05.2017 pdf (2,44 Mt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 09.05.2017 pdf (104,52 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Saate 15.05.2017 pdf (338,27 kt) lataa / Ladda
Muutoshakemus 15.05.2017 pdf (3,02 Mt) lataa / Ladda
Liite 1 Yleiskartta 15.05.2017 pdf (1,53 Mt) lataa / Ladda
Liite 2 Päätös 56/2015/2 15.05.2017 pdf (3,39 Mt) lataa / Ladda
Liite 4 Technical memo 15.05.2017 pdf (1,94 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 Vedenlaatu ja virtaukset 2015 15.05.2017 pdf (3,7 Mt) lataa / Ladda
Liite 6 Vedenlaatu ja virtaukset 2016 15.05.2017 pdf (3,2 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 Kalataloustarkkailu 15.05.2017 pdf (5,11 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 Meriharjuksen esiintyminen ja lisääntyminen Pyhäjoen edustan merialueella 15.05.2017 pdf (3,5 Mt) lataa / Ladda
Liite 9 Ammattikalastajakorvaukset 15.05.2017 pdf (257,8 kt) lataa / Ladda