Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Jääskennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Oulainen ja Haapavesi

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
04.04.2017
Diaarinumero/
Diarienummer
PSAVI/1117/2017
Hakija/
Sökanden
Turveruukki Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätöskuulutus 9.7.–17.8.2020 09.07.2020 pdf (119,27 kt) lataa / Ladda

Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös nro 105/2020 09.07.2020 pdf (1,45 Mt) lataa / Ladda

Vastine
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Vastine 01.03.2018 pdf (1,95 Mt) lataa / Ladda
Täydennys 01.03.2018 pdf (1,09 Mt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 1 01.03.2018 pdf (963,22 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulutus 6.9.-6.10.2017 06.09.2017 pdf (332,34 kt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 28.04.2017 docx (146,9 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Liite 1.1 Aluerajaus selvitetyt kiinteistöt 06.09.2017 pdf (1,87 Mt) lataa / Ladda
Liite 2.1 Laskureitti 06.09.2017 pdf (3,06 Mt) lataa / Ladda
Liite 2.2 Suojelu- ja pohjavesialueet 06.09.2017 pdf (1008,68 kt) lataa / Ladda
Liite 3.1 Luontoselvitys 2011 06.09.2017 pdf (2,06 Mt) lataa / Ladda
Liite 3.2 Viitasammakot 2016 06.09.2017 pdf (1,67 Mt) lataa / Ladda
Liite 3.3 Viitasammakot ELYn lausunto 06.09.2017 pdf (268,66 kt) lataa / Ladda
Liite 4.1 Kuntoonpanosuunnitelma 06.09.2017 pdf (367,7 kt) lataa / Ladda
Liite 4.2. Jääskenneva tutkimus 06.09.2017 pdf (447,51 kt) lataa / Ladda
Liite 4.3 Ilmakuva 06.09.2017 pdf (13,57 Mt) lataa / Ladda
Liite 4.4 Pintavalutuskenttä 06.09.2017 pdf (105,61 kt) lataa / Ladda
Liite 4.5 Allasmitoitus 06.09.2017 pdf (8,83 kt) lataa / Ladda
Liite 4.6 Sarkaojan lietesyvennys tyyppikuva 06.09.2017 pdf (33,86 kt) lataa / Ladda
Liite 4.7 Pintavalutuskentän alkuaineanalyysit 06.09.2017 pdf (190,49 kt) lataa / Ladda
Liite 5.1 Tarkkailusuunnitelma 06.09.2017 pdf (117,95 kt) lataa / Ladda
Liite 5.1.1 Kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelma vuosille 2012-2018 06.09.2017 pdf (4,88 Mt) lataa / Ladda
Liite 5.1.2 PPO Turvetarkkailuohjelma 06.09.2017 pdf (4,68 Mt) lataa / Ladda
Liite 5.1.3 Yhteistarkkailuohjelma 2012-2018 06.09.2017 pdf (241,12 kt) lataa / Ladda
Liite 5.1.3 Kalataloustarkkailuohjelman hyväksyminen ELYn päätös 06.09.2017 pdf (224,11 kt) lataa / Ladda
Liite 6.1 Yhteisvaikutusarvio 06.09.2017 pdf (188,76 kt) lataa / Ladda
Liite 7.1 Sulfidiriskiselvitys 06.09.2017 pdf (1,58 Mt) lataa / Ladda
Liite 7.1.1 Kairaprofiilit 06.09.2017 pdf (662,14 kt) lataa / Ladda
Liite 7.1.2 Kairaustiedot analyysitulokset 06.09.2017 pdf (21,36 kt) lataa / Ladda
Hakemus www-versio 06.09.2017 pdf (1,56 Mt) lataa / Ladda
Liite 8.1 Kartta 06.09.2017 tif (2,85 Mt) lataa / Ladda