Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Tervola ja Rovaniemi

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
23.03.2017
Diaarinumero/
Diarienummer
PSAVI/932/2017
Hakija/
Sökanden
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Muu tiedoksianto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuskuulutus 18.6.–10.8.2020 18.06.2020 pdf (120,62 kt) lataa / Ladda
Ohcamuša diehtunaddingulahus 18.6.–10.8.2020 18.06.2020 pdf (133,17 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 29.05.2020 pdf (63,95 kt) lataa / Ladda
Liite 1 29.05.2020 pdf (140,61 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 29.05.2020 pdf (157,71 kt) lataa / Ladda
Liite 6 (prosessikaavio) 29.05.2020 pdf (185,52 kt) lataa / Ladda
Liite 7 (Muistio korvauspäätösten merkityksestä) 29.05.2020 pdf (352,69 kt) lataa / Ladda
Liite 8 (voim. olev. vedenkorkeutta, juoksutusta ja virtaamia koskevat määräykset) 29.05.2020 pdf (21,64 kt) lataa / Ladda
Liite 9 (Muistio nykyisten velvoitteiden lakkaamisesta) 29.05.2020 pdf (442,07 kt) lataa / Ladda
Liite 10 (Muistio Isohaaran kalateiden toimivuudesta) 29.05.2020 pdf (361,15 kt) lataa / Ladda
Liite 11 (Muistio eri kalan kulkua edistävien ratkaisujen toteutettavuudesta) 29.05.2020 pdf (368,37 kt) lataa / Ladda
Liite 3 Voimalaitosten sijainnin -kartat 29.05.2020 pdf (13,17 Mt) lataa / Ladda
Liite 4 Alueet, joille esitetty toimenpiteitä -kartat 29.05.2020 pdf (1,53 Mt) lataa / Ladda

Pyyntö
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennyspyyntö 08.06.2020 pdf (979,26 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Saatekirje 17.06.2019 pdf (33,08 kt) lataa / Ladda
Päivitetty hakemus, Korvaa 23.3.2017 toimitetun hakemuksen 17.06.2019 pdf (921,85 kt) lataa / Ladda
Liite 1 Hankkeen aikaisemmat vaiheet 17.06.2019 pdf (406,53 kt) lataa / Ladda
Liite 2 Rakennettujen jokien kalatalou-delle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet (Marttila, M. ym. 2014) 17.06.2019 pdf (2,45 Mt) lataa / Ladda
Liite 3 Voimalaitosten alkuperäiset kalatalousvelvoitteet ja -maksut sekä niiden viimeaikaiset toteumat 17.06.2019 pdf (182,33 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Olosuhteiden muutos vesilain tulkinnassa (Hepola, M. 2014) 17.06.2019 pdf (259,08 kt) lataa / Ladda
Liite 5 Kemijoen sisävesivelvoitteen uusimistarpeen selvitys (Sutela, T. 2015) 17.06.2019 pdf (775,12 kt) lataa / Ladda
Liite 6 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle (Valtioneuvoston periaatepäätös 16.10.2014) 17.06.2019 pdf (860,82 kt) lataa / Ladda
Liite 7 osa 1, Luvut 1-5 (Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015) 17.06.2019 pdf (3,06 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 osa 2, Luvut 6-7 (Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015) 17.06.2019 pdf (3,85 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 osa 3, Luvut 8-10.3 (Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015) 17.06.2019 pdf (3,99 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 osa 4, Luvut 10.4-14 (Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015) 17.06.2019 pdf (1,58 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021 17.06.2019 pdf (39,24 Mt) lataa / Ladda
Liite 9 Kansallinen kalatiestrategia (Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012) 17.06.2019 pdf (1,25 Mt) lataa / Ladda
Liite 10 Nahkiaiskannan hoitotoimet rakennetuilla joilla (Muistio) 17.06.2019 pdf (350,11 kt) lataa / Ladda
Liite 11 Lohikannan palauttaminen Ounasjoelle. LUKE 2015 17.06.2019 pdf (233,79 kt) lataa / Ladda
Liite 12 KHO:n päätös 30.5.1980 17.06.2019 pdf (104,74 kt) lataa / Ladda
Liite 14 PSAVIn päätös nro 34/2013/2 (Seitakorvan voimalaitos) 17.06.2019 pdf (261,26 kt) lataa / Ladda
Liite 17 PSY:n päätös nro 79/05/1 (Petäjäskosken voimalaitos) 17.06.2019 pdf (217,61 kt) lataa / Ladda
Liite 15 PSY:n päätös nro 72/08/1 (Pirttikosken voimalaitos), www-julkaisu 17.06.2019 pdf (306,92 kt) lataa / Ladda
Liite 18 PSY:n päätös nro 45/07/1 (Ossauskosken), www-julkaisu 17.06.2019 pdf (715,8 kt) lataa / Ladda
Liite 16 Psy:n päätös 47/00/1 (Valajaskosken voimalaitos), www-julkaisu 29.05.2020 pdf (231,53 kt) lataa / Ladda

Muistio
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Muistio 17.06.2019 pdf (27,36 kt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 03.01.2019 docx (146,97 kt) lataa / Ladda