Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmistelulupa, Kuopio

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
07.04.2016
Diaarinumero/
Diarienummer
ISAVI/1171/2016
Hakija/
Sökanden
Finnpulp Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Päätös asiasta
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätös 14/2017/1, www-versio 31.03.2017 pdf (2,28 Mt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Päätöskuulutus 31.3.-2.5.2017 31.03.2017 pdf (146,46 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Kuulutus 16.6.-19.8.2016 15.06.2016 pdf (346,3 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Finnpulp täydennys 27052016 15.06.2016 pdf (99,36 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 4. Selvitys jäteveden tertiääripuhdistuksen vaihtoehdoista 15.06.2016 pdf (631,62 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 5. Tertiääripuhdistuksen vesistövaikutukset 15.06.2016 pdf (182,83 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 6. Toiminnan aloittaminen_perustelut 15.06.2016 pdf (13,4 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 7. Melutäydennykset 15.06.2016 pdf (21,79 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 8. Korvaukset 15.06.2016 pdf (250,67 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 9. Hapettimet 15.06.2016 pdf (11,56 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 10. Sulfaatti ja natrium 15.06.2016 pdf (14,76 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 11. Tarkkailu 15.06.2016 pdf (294,35 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 12. Jatkuvatoiminen mittaus 15.06.2016 pdf (17,27 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 13. Kallavesi päivitetty ohjelma 15.06.2016 pdf (1,1 Mt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 14. Kallaveden kalatalaloudellinen yhteistarkkailuohjelma 15.06.2016 pdf (234,66 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 15. Täyttöalue ja leikkauskuvat 15.06.2016 pdf (5,52 Mt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 16. Sedimenttien laatu 15.06.2016 pdf (261,53 kt) lataa / Ladda
Täydennyksen liite 17. Vesistövaikutusarviointi 15.06.2016 pdf (2,69 Mt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 14.04.2016 docx (146,9 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
LUPAHAKEMUS huhtikuu 2016 15.06.2016 pdf (13,86 Mt) lataa / Ladda
LIITE 1. Tiivistelmä 15.06.2016 pdf (20,88 kt) lataa / Ladda
LIITE 4. Asemapiirros 15.06.2016 pdf (1,61 Mt) lataa / Ladda
LIITE 5. Prosessikaaviot 15.06.2016 pdf (1,05 Mt) lataa / Ladda
LIITE 10. POSELY lausunto YVA selostuksesta 15.06.2016 pdf (824,07 kt) lataa / Ladda
LIITE 11. Perustilaselvitys_Tarvearviointi 15.06.2016 pdf (350,33 kt) lataa / Ladda
LIITE 12. Finnpulp Meluntorjuntaraportti 15.06.2016 pdf (7,91 Mt) lataa / Ladda
LIITE 13. Finnpulp Turvallisuusselvitys 15.06.2016 pdf (2,76 Mt) lataa / Ladda
LIITE 14. Finnpulp vaikutukset Kuopion Veden vedenhankintaan 15.06.2016 pdf (441,82 kt) lataa / Ladda