Lupa-Tietopalvelu
Tillstånds-informationstjänst
Ohjeet   Instruktioner
Anna palautetta Ge respons
Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupa, Kolari

Vireilletulopäivä/
Inträde av anhängighet
27.11.2015
Diaarinumero/
Diarienummer
PSAVI/3224/2015
Hakija/
Sökanden
Hannukainen Mining Oy

Asiaan Liittyvät toimenpiteet/
Åtgärder i anslutning till ärendet
Selitys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Selitys, www-julkaisu 01.06.2019 pdf (1,47 Mt) lataa / Ladda
Päivitetty liite 2 Layoutkartta A3 01.06.2019 pdf (7,8 Mt) lataa / Ladda
Liite F Vesienkäsittelysuunnitelma TeVe 01.06.2019 pdf (687,13 kt) lataa / Ladda
Liite G Ramboll vastine 11.06.2019 pdf (25,36 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Havs- och vattenmyndigheten 07.05.2019 pdf (2,63 Mt) lataa / Ladda
Yttrande Havs- och vattenmyndigheten 21.05.2019 pdf (354,21 kt) lataa / Ladda

Selitys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Natura selitys www. 14.03.2019 pdf (35,87 kt) lataa / Ladda

Muu tiedoksianto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Asiakirjaluettelo 07.03.2019 pdf (97,76 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio 06.03.2019 pdf (125,96 kt) lataa / Ladda
Yttrande Havs- och vattenmyndigheten 06.03.2019 pdf (131,47 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Lapin ELY 06.03.2019 pdf (241,68 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Rovaniemen ympäristönsuojeluviranomainen 06.03.2019 pdf (3,1 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Luonnonvarakeskus 06.03.2019 pdf (1,61 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Natura -lausunto Lapin ELY 06.03.2019 pdf (704,24 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Metsähallitus 06.03.2019 pdf (630,03 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Kainuun ELY-keskus patoturvallisuusvir.om. 06.03.2019 pdf (83,16 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Lapin ELY-keskus Kalatalouspalvelut 06.03.2019 pdf (35,09 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Säteilyturvakeskus 06.03.2019 pdf (10,63 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto GTK 06.03.2019 pdf (157,56 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Finavia Oyj 06.03.2019 pdf (135,62 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Museovirasto 06.03.2019 pdf (74,92 kt) lataa / Ladda

Muistutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Muistutus Tornion ympäristönsuojeluviranomainen 06.03.2019 pdf (48,81 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Kolarin kunta 06.03.2019 pdf (267,11 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Tiedoksiantokuulutus, uudelleen kuuluttaminen 29.10.-28.11.2018 29.10.2018 pdf (276,44 kt) lataa / Ladda

Kirjeenvaihto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Asiakirjaluettelo 19.10.2018 pdf (379,64 kt) lataa / Ladda

Kirjeenvaihto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Selvityspyyntö 19.10.2018 pdf (87,29 kt) lataa / Ladda
Selvitys 19.10.2018 pdf (628,84 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 19.10.2018 pdf (1,82 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Natura -lausunto Liikennevirasto 06.03.2019 pdf (267,79 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 19.09.2018 pdf (1001,62 kt) lataa / Ladda
Liite 1 Vesienkäsittelyn tarkennuksia 19.09.2018 pdf (590,51 kt) lataa / Ladda
Liite 2 Koetoiminnan raportti 20.09.2018 pdf (9,18 Mt) lataa / Ladda
Liite 4 Kuljetinmelu 20.09.2018 pdf (1,4 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 Yleissuunitelmakartta ja leikkaukset 20.09.2018 pdf (548,13 kt) lataa / Ladda
Liite 6 Kivivuopionojan siirto pituus- ja tyyppileikkaus 20.09.2018 pdf (112,91 kt) lataa / Ladda
Liitteen 3 salassapidon perustelut 24.09.2018 pdf (685,73 kt) lataa / Ladda
Hannukainen komplettering till miljötillståndsansökan 2018 19.09.2018 pdf (1021,85 kt) lataa / Ladda
Biliga 1 Preciseringar av vattenhanteringen 19.09.2018 pdf (728,74 kt) lataa / Ladda
Uppdaterad biliga 8 kartbilagor 19.09.2018 pdf (5,53 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Natura -lausunto Metsähallitus 06.03.2019 pdf (132,94 kt) lataa / Ladda

Pöytäkirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Korjattu neuvottelupöytäkirja 21.08.2018 pdf (97,92 kt) lataa / Ladda

Selitys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Saatekirje 15.03.2018 pdf (486,99 kt) lataa / Ladda
Liite 2 Layoutkartta 15.03.2018 pdf (7,18 Mt) lataa / Ladda
Liite 7 Käyttöturvallisuustiedotteet 15.03.2018 pdf (4,59 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 Vesienhallintaraportti 15.03.2018 pdf (9,76 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 liitteet 15.03.2018 pdf (5,79 Mt) lataa / Ladda
Liite A Hannukainen koerikastusjätteen karakterisointiraportti 15.03.2018 pdf (976,32 kt) lataa / Ladda
Liite B (12) Meluselvitys osa 1 15.03.2018 pdf (9,85 Mt) lataa / Ladda
Liite B (12) Meluselvitys osa 2 osa 1 15.03.2018 pdf (8,61 Mt) lataa / Ladda
Liite B (12) Meluselvitys osa 2 osa 2 15.03.2018 pdf (9,31 Mt) lataa / Ladda
Liite B (12) Meluselvitys osa 2 osa 3 15.03.2018 pdf (9,99 Mt) lataa / Ladda
Liite B (12) Meluselvitys osa 2 osa 4 15.03.2018 pdf (10,88 Mt) lataa / Ladda
Liite B (12) Meluselvitys osa 2 osa 5 15.03.2018 pdf (9,56 Mt) lataa / Ladda
Liite B (12) Meluselvitys osa 2 osa 6 15.03.2018 pdf (2,42 Mt) lataa / Ladda
Liite C Pölyselvitys 15.03.2018 pdf (7,3 Mt) lataa / Ladda
Liite D Turvallisuus ja lentokiviselvitys 15.03.2018 pdf (2,11 Mt) lataa / Ladda
Liite E Yömeluselvitys 15.03.2018 pdf (11,22 Mt) lataa / Ladda
Selityksen täydennys 22.03.2018 pdf (177,73 kt) lataa / Ladda
Päivitetty liite 4:n liitteet 1-5 04.04.2018 pdf (10,09 Mt) lataa / Ladda
Päivitetty liite 4 jätehuoltosuunnitelma 19.04.2018 pdf (8,92 Mt) lataa / Ladda
Selitys, päivitetty 8.6.2018 21.08.2018 pdf (9,44 Mt) lataa / Ladda

Pöytäkirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Neuvottelupöytäkirja 21.08.2018 pdf (98,25 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto Museovirasto 06.03.2019 PDF (91,17 kt) lataa / Ladda

Pöytäkirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Tarkastuspöytäkirja ja valokuvaliite 23.01.2018 pdf (6,38 Mt) lataa / Ladda

Selitys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Selitys 21.08.2018 pdf (111,11 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto 21.08.2018 pdf (296,29 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hannukainen-Rautuvaara kaivoshanke.doc 20.09.2018 pdf (104,91 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Allekirjoitettu pöytäkirjaote 30.8.2017 § 112 Lausunnot Hannukainen Mining Oyn ympäristö- ja ve.pdf 25.09.2017 pdf (4,03 Mt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Ansökanbrevet (Hakemuskirje) 15.2.2016 25.09.2017 pdf (107,79 kt) lataa / Ladda
Bilagan 8 Vattenhanteringsrapport (Vesienhallintaraportti) 25.09.2017 pdf (3,93 Mt) lataa / Ladda
Ansökan (Hakemus) 25.09.2017 pdf (28,55 Mt) lataa / Ladda
Bilagan 2 25.09.2017 pdf (2,96 Mt) lataa / Ladda
Bilagan 3 Bandtransportör (Hihnakuljetin) 25.09.2017 pdf (371,09 kt) lataa / Ladda
Bilagan 5 Typtvärsnitt av dammar (Patojen poikkileikkaukset) 25.09.2017 pdf (1,72 Mt) lataa / Ladda
Bilagan 6 Tabell över kemikalier (Kemikaalilista) 25.09.2017 pdf (87,58 kt) lataa / Ladda
Bilagan 14 Förslag till ändring av klassificering av grundvattenområden (PV luokitusmuutosesitys) 25.09.2017 pdf (4,91 Mt) lataa / Ladda
Bilagan 12 Bottenfauna (Pohjaeläimistöselvitys) 25.09.2017 pdf (340,36 kt) lataa / Ladda
Bilagan 13 Tillstånd för förstöring (Poikkeamislupa lapinkämmekkä) 25.09.2017 pdf (153,23 kt) lataa / Ladda
Bilagan 15 Fångst av vandringsyngel av öring i Äkäsjoki 2014 (Taimenen velluspoikaspyynti Äkäsjoessa) 25.09.2017 pdf (4,51 Mt) lataa / Ladda
Bilagan 16 Separata naturutredningar (Lupahakemuksen erillisselvitykset) 25.09.2017 pdf (4,88 Mt) lataa / Ladda
Bilagan 18.2.Naturabedömning (Natura-arviointi) 25.09.2017 pdf (9,12 Mt) lataa / Ladda
Bilagan 18.3. Yttrande (Natura lausunto) 25.09.2017 pdf (206,37 kt) lataa / Ladda
Bilagan 18.4. Natura komplement (Natura Täydennys) 25.09.2017 pdf (4,77 Mt) lataa / Ladda
Bilagan (Natura täydennyksen liite) 25.09.2017 pdf (868,42 kt) lataa / Ladda
Förhandlingsprotokoll (Pöytäkirja 2.3.2016 neuvottelusta) 25.09.2017 pdf (85,26 kt) lataa / Ladda
Dammutredning (Pölyselvitys) 25.09.2017 pdf (9,87 Mt) lataa / Ladda
Begäran om komplettering av ansökan 1.7.2016 (Täydennyspyyntö 1.7.2016) 25.09.2017 pdf (189,03 kt) lataa / Ladda
Komplettering, punkt 10 (Täydennyspyynnön kohta 10) 25.09.2017 pdf (226,15 kt) lataa / Ladda
Bullerutredning (Meluselvitys) 21.08.2018 pdf (2,1 Mt) lataa / Ladda
Komplettering av Naturabedömningen av gruvprojektet (ELYn vastaus Natura-arvioinnin täydennykseen) 25.09.2017 pdf (101,3 kt) lataa / Ladda
Brev 14.3.2018 21.08.2018 pdf (64,41 kt) lataa / Ladda
Förkläning 19.12.2017 21.08.2018 pdf (119,13 kt) lataa / Ladda
Komplettering, Radiologisk utredning (Täydennys 14.7.2017 Radiologinen selvitys) 21.08.2018 pdf (599,54 kt) lataa / Ladda
Bilagan 2 (Liite) 21.08.2018 pdf (77,98 kt) lataa / Ladda
Bilagan 1 (Liite) 21.08.2018 pdf (5,28 Mt) lataa / Ladda
Komplettering (Täydennys 24.2.2017) 21.08.2018 pdf (625,77 kt) lataa / Ladda
Begäran om komplettering av ansökan 27.1.2017 (Täydennyspyyntö 27.1.2017) 21.08.2018 pdf (111,17 kt) lataa / Ladda
Komplettering, punkt 119 (Täydennyspyynnön kohta 119) 21.08.2018 pdf (1,38 Mt) lataa / Ladda
Komplettering, punkt 112 (Täydennyspyynnön kohta 112) 21.08.2018 pdf (223,65 kt) lataa / Ladda
Komplettering, punkt 99 (Täydennyspyynnön kohta 99) 21.08.2018 pdf (2,5 Mt) lataa / Ladda
Komplettering, punkt 74 (Täydennyspyynnön kohta 74) 21.08.2018 pdf (195,76 kt) lataa / Ladda
Komplettering, punkt 48 (Täydennyspyynnön kohta 48) 21.08.2018 pdf (2,35 Mt) lataa / Ladda
Komplettering, punkt 23 (Täydennyspyynnön kohta 23) 21.08.2018 pdf (2,71 Mt) lataa / Ladda
Komplettering, punkt 13 (Täydennyspyynnön kohta 13) 21.08.2018 pdf (1,5 Mt) lataa / Ladda
Komplettering, punkt 11 (Täydennyspyynnön kohta 11) 25.09.2017 pdf (224,6 kt) lataa / Ladda
Komplettering, punkt 2 (Täydennyspyynnön kohta 2) 21.08.2018 pdf (4,4 Mt) lataa / Ladda
Komplettering 11.11.2016 (Täydennys) 21.08.2018 pdf (8,64 Mt) lataa / Ladda
Bemötande till ansökan om miljötillstånd 8.6.2018 20.09.2018 pdf (10,07 Mt) lataa / Ladda
Bilagan 4 Avfallshanteringsplan (Jätehuoltosuunnitelma) 15.01.2019 pdf (8,58 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto 11.10.2017 pdf (1,68 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
KAIELY_lausunto_hannukainen.pdf 23.01.2018 pdf (152,04 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto 11.10.2017 pdf (816,42 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto 23.01.2018 pdf (269,24 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 29.08.2017 pdf (2,4 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto_Hannukaisen_ympäristö_ja_vesitalouslupahakemuksesta_LAPELY_1841_2017.pdf 23.01.2018 pdf (2,76 Mt) lataa / Ladda
Liite_lausuntoon.pdf 23.01.2018 pdf (889,33 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto 23.01.2018 pdf (90,14 kt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto 23.01.2018 pdf (1,27 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto_ympäristölupahakemus_Hannukainen.pdf 23.01.2018 pdf (6,21 Mt) lataa / Ladda

Lausunto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunto LAP ELY Liikenne 19.6.2017.pdf 23.01.2018 pdf (142 kt) lataa / Ladda

Kuulutus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedoksiantokuulutus 15.5.-29.6.2017 15.05.2017 pdf (230,13 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 15.05.2017 pdf (313,96 kt) lataa / Ladda
Liite 1 Leikkauskuvia 15.05.2017 pdf (4,8 Mt) lataa / Ladda
Liite 2 Lentokivi päivitys 15.05.2017 pdf (113,42 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Suunnitelmaselostus 15.05.2017 pdf (3,57 Mt) lataa / Ladda
Liite 5 Vesivarastoaltaan yleiskartta 15.05.2017 pdf (2,69 Mt) lataa / Ladda
Liite 6 Hihnakuljetin 15.05.2017 pdf (3,49 Mt) lataa / Ladda

Pyyntö
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennyspyyntö 15.05.2017 pdf (107,62 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennys 15.05.2017 pdf (4,31 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 2 15.05.2017 pdf (1,43 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 5 15.05.2017 pdf (28,85 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 5 15.05.2017 pdf (1,21 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 7 15.05.2017 pdf (97,42 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 10 15.05.2017 pdf (3,36 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 11 15.05.2017 pdf (2,47 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 13 15.05.2017 pdf (322,49 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 15.1. 15.05.2017 pdf (68,84 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 15.2. 15.05.2017 pdf (42,08 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 15.3. 15.05.2017 pdf (29,22 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 15.4. 15.05.2017 pdf (228,42 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 16 15.05.2017 pdf (417,71 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 21 15.05.2017 pdf (106,13 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 23 15.05.2017 pdf (810,85 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 25 tuhoutuvat lähteet 15.05.2017 pdf (1,12 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 25 säilyvät lähteet 15.05.2017 pdf (705,24 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 46 Kuervitikko öljynerotus B-B 15.05.2017 pdf (72,5 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 46 Hannukainen öljynerotus A-A 15.05.2017 pdf (129,6 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 46 Hannukainen öljynerotus B-B 15.05.2017 pdf (73,22 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 46 Kuervitikko öljynerotus A-A 15.05.2017 pdf (116,72 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 46 Öljynerotus leikkaus A-A 15.05.2017 pdf (111,29 kt) lataa / Ladda
Öljynerotus leikkaus B-B 15.05.2017 pdf (73,81 kt) lataa / Ladda
Öljynerotus leikkaus A-A 15.05.2017 pdf (111,29 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 48 (Vesienhallintaraportin liitteet) 15.05.2017 zip (4,82 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 60 15.05.2017 zip (1,13 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 65 15.05.2017 pdf (39,76 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 74 15.05.2017 pdf (103,16 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 76 15.05.2017 zip (4,32 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 83 15.05.2017 pdf (1,4 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 90 15.05.2017 pdf (533,37 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 99 15.05.2017 pdf (1,16 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 101 15.05.2017 pdf (2,65 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 102 15.05.2017 pdf (2,78 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 103 15.05.2017 pdf (989,3 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 107 15.05.2017 zip (3,21 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 111 15.05.2017 pdf (31,95 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 112 15.05.2017 pdf (9,85 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 112 osa 2 15.05.2017 pdf (843,2 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 113 15.05.2017 pdf (659,95 kt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 116 15.05.2017 pdf (3,94 Mt) lataa / Ladda
Täydennyspyynnön kohta 119 15.05.2017 pdf (489,61 kt) lataa / Ladda

Tiedoksi
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
ELYn vastaus Natura-arvioinnin täydennykseen 15.05.2017 pdf (197,31 kt) lataa / Ladda

Tiedoksi
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Lausunnot 15.05.2017 zip (2,33 Mt) lataa / Ladda

Pyyntö
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Täydennyspyyntö 15.05.2017 pdf (254,06 kt) lataa / Ladda
Täydennys täydennyspyyntöön 15.05.2017 msg (44,5 kt) lataa / Ladda

Kirjeenvaihto
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Asiakirjat 15.05.2017 zip (4,32 Mt) lataa / Ladda

Pöytäkirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Neuvottelupöytäkirja 15.05.2017 pdf (129,35 kt) lataa / Ladda

Tiedoksi
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Sähköposti 15.05.2017 msg (43,5 kt) lataa / Ladda
Kaivokset ja vesi esimerkkinä Hannukaisen hanke 15.05.2017 pdf (1,31 Mt) lataa / Ladda
A hydrostratigraphical approach to support 15.05.2017 pdf (4,12 Mt) lataa / Ladda

Tiedoksi
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Saivojärven harjualue maanomistus ja pinta-ala 15.05.2017 pdf (212,77 kt) lataa / Ladda
Lapin harjujen moninais tutkimus 15.05.2017 pdf (622,56 kt) lataa / Ladda

Täydennys
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Pölyselvitys 15.05.2017 pdf (7,31 Mt) lataa / Ladda
Meluselvitys 21.08.2018 pdf (14,2 Mt) lataa / Ladda

Pöytäkirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Pöytäkirja 2.3.2016 neuvottelusta 15.05.2017 pdf (123,64 kt) lataa / Ladda

Muu asiakirja
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen tiedot 27.11.2015 pdf (104,28 kt) lataa / Ladda

Hakemus
Asiakirjan nimi/
Dokumentets namn
Julkaistu/
Publicerat
Asiakirjan muoto/
Dokumentformat
 
Hakemuksen saatekirje 15.05.2017 pdf (251,6 kt) lataa / Ladda
Hakemuskirje 15.2.2016 15.05.2017 pdf (1,05 Mt) lataa / Ladda
Hakemus 15.2.2016 27.09.2017 pdf (27,87 Mt) lataa / Ladda
Liite 1.1. Koetoimintalupa 15.05.2017 pdf (653,67 kt) lataa / Ladda
Liite 1.2. Rajajokikomissio päätös 15.05.2017 pdf (106,13 kt) lataa / Ladda
Liite 1.3. Ote rajajokikomission pöytäkirjasta 15.05.2017 pdf (229,92 kt) lataa / Ladda
Liite 2 15.05.2017 pdf (2,8 Mt) lataa / Ladda
Liite 3 Hihnakuljetin 15.05.2017 pdf (194,06 kt) lataa / Ladda
Liite 4 Jätehuoltosuunnitelma 15.05.2017 pdf (7,53 Mt) lataa / Ladda
Liie 5 Patojen poikkileikkaukset 15.05.2017 pdf (1,43 Mt) lataa / Ladda
Liite 6 Kemikaalilista 15.05.2017 pdf (88,12 kt) lataa / Ladda
Liite 7 Käyttöturvallisuustiedotteet 15.05.2017 pdf (10,26 Mt) lataa / Ladda
Liite 8 Vesienhallintaraportti 15.05.2017 pdf (3,66 Mt) lataa / Ladda
Liite 10 Vedenlaatu 2012-2014 15.05.2017 pdf (113,37 kt) lataa / Ladda
Liite 11 Lämpölaitos 15.05.2017 pdf (1,14 Mt) lataa / Ladda
Liite 12 Pohjaeläimistöselvitys 15.05.2017 pdf (271,92 kt) lataa / Ladda
Liite 13 Poikkeamislupa lapinkämmekkä 15.05.2017 pdf (343,1 kt) lataa / Ladda
Liite 14 PV luokitusmuutosesitys 15.05.2017 pdf (5,27 Mt) lataa / Ladda
Liite 15 Taimenen vaelluspoikaspyynti Äkäsjoessa 15.05.2017 pdf (1,54 Mt) lataa / Ladda
Liite 16 Lupahakemuksen erillisselvitykset 15.05.2017 pdf (252,88 kt) lataa / Ladda
Liite 17 Kairaustutkimustulokset 15.05.2017 pdf (14,48 Mt) lataa / Ladda
Liite 18.2. Natura-arviointi 15.05.2017 pdf (22,01 Mt) lataa / Ladda
Liite 18.3. Natura lausunto 15.05.2017 pdf (347,32 kt) lataa / Ladda
Liite 18.4. Naturan täydennys 15.05.2017 pdf (2,35 Mt) lataa / Ladda
Hakemus editoitu 15.05.2017 pdf (22,52 Mt) lataa / Ladda